Najkrócej mówiąc: W Biblii nie ma wyraźnego poparcia dla niewolnictwa, ale nie ma też i zakazu posiadania jednych ludzi przez innych ludzi.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like