Najkrócej mówiąc: Nie. Mit Maryi jako dziewicy wynika z błędnego tłumaczenia słów Starego Testamentu, które Ewangelista Mateusz opacznie odczytał z greckiego tłumaczenia żydowskiej Biblii, gdy chciał dopasować historię narodzenia Jezusa do starotestamentowego proroctwa. Banalny błąd, który przyniósł poważne konsekwencje.

Warto wiedzieć, że Ewangelista zwany Mateuszem pisał swoją Ewangelię bazując na pierwszym greckim tłumaczeniu hebrajskiej Biblii, zwanej Septuagintą. Septuaginta to z łac. siedemdziesiąt; oznaczana rzymską liczbą LXX, w wydaniach krytycznych przez symbol S – pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Nazwa pochodzi od liczby tłumaczy, którzy mieli brać udział w pracach nad przekładem Tory. Przekład ten powstawał stopniowo pomiędzy 250 a 150 rokiem p.n.e. w Aleksandrii, i jest dziełem wielu tłumaczy. Od czasu powstania tego tłumaczenia aż do wieku IV n.e., z którego pochodzą najstarsze prawie pełne odpisy Septuaginty (Kodeks Watykański i Synajski z IV wieku oraz Aleksandryjski z wieku V), jej tekst przeszedł długą drogę kolejnych kopii, wersji, dokonanych recenzji, korekt, uzupełnień oraz prób ujednolicenia treści.

Jedną z takich greckich wersji żydowskich Biblii miał przed oczami autor Ewangelii według świętego Mateusza, gdy pisał swój tekst. Celem Mateusza który do Ewangelii wg św. Marka dopisywał historią narodzenia Jezusa było powiązanie Jezusa ze Starym Testamentem i umieszczenie Go w kontekście judaistycznym. Z pewnością nie chodziło mu o rzetelne relacjonowanie historycznych wydarzeń. Dlatego też wymyślił Heroda i jego pomysł, by zamordować wszystkich chłopców w Betlejem – by powiązać historię Jezusa z Mojżeszem, dlatego wymyślił, że anioł każe Józefowi uciekać z rodziną do Egiptu, by powiązać historię Jezusa z historią eksodusu Żydów, dlatego umieścił jego narodziny w Betlejem, by Jezus mógł pochodzić z “domu Dawida”, a kazał mu dojrzewać w Nazarecie, gdyż opacznie zrozumiał słowo nezer, użyte w księdze Izajasza.

Jednak najpoważniejszym jego błędem było opaczne zrozumienie innego fragmentu z księgi Izajasza, gdzie znajdowało się przekłamanie w tłumaczeniu pomiędzy hebrajskim oryginałem i grecką kopią. Temu błędowi w tłumaczeniu zawdzięczamy kult Dziewicy Maryi.

Kup książkę już dziś i wesprzyj projekt:

Książka 365 Lekcji Religii

Otóż Mateusz wpadł na fragment z księgi Izajasza 7:14: “Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” Generalnie ten fragment wzięty jest z rozdziału, który nie ma nic wspólnego z przepowiedniami mesjańskimi, ale jest w nim o Pannie, więc jakby jest na temat. Mateuszowi to wystarczyło. Zrobił z Maryi dziewicę. Zonk polega na tym, że w oryginale hebrajskim użyto słowa Almah oznaczającego “młodą kobietę”, a nie dziewicę. Znawcy są co do tego zgodni. Tam gdzie w Biblii autorzy chcieli mówić o dziewicach, używali słowa: betulah. Jednak w greckim przekładzie żydowskiej Biblii w tym miejscu pojawiło się greckie słowo parthenos, utożsamiane z dziewicą. Stąd błąd. No i proszę, 2000 lat później mamy Dziewicę Maryję w każdym polskim kościele.

Ten błąd autora Ewangelii wg św. Mateusza poprowadził do kolejnych zmyśleń w sprawie Maryi, które można łatwo zrozumieć – zna to każdy pisarz – opowieść ma własną dynamikę i rozwija się niejako pod wpływem samej siebie. Skoro Mateusz uznał Maryję za dziewicę, to następnie musiał i zmyślić reakcję Józefa na ciążę młodej żony. Wymyślił więc, że Józefa nawiedzi we śnie anioł, który szepnie mu do ucha, by się nie irytował i uznał dziecko jako swoje. Łukasz poszedł za tą historią jeszcze dalej i uznał, że opowie dodatkowo historię jeszcze wcześniejszą, czyli o zwiastowaniu Elżbiecie i Zachariaszowi.

Ale pisząc te baśnie Ewangeliści nie odczuwali zapewne specjalnych wątpliwości. Nawiązali bowiem do starej pogańskiej tradycji cudownych narodzeń, które miały znamionować boskość i wielkie moce tak urodzonego herosa. Cudowne urodzenia dopisane zostały do biografii Aleksandra Wielkiego, urodzonego z dziewicy i Juliusza Cezara. Greccy czytelnicy Mateusza i Łukasza znaliby już Asklepiosa, Dionizosa, Romulusa, Herkulesa i innych cudownie poczętych bogów, półbogów czy herosów. Wielu rodziło się z ludzkiej matki i ojca boga. Narodzenie z dziewicy znane jest także w judaizmie, buddyzmie, hinduizmie, w Chinach, w Mongolii, u Azteków itd.

Zresztą Kościół uzna wkrótce, że i sama Maria urodziła się w cudowny sposób z bezpłodnych rodziców po zapłodnieniu przez Boga z ominięciem grzechu pierworodnego.

Czego nie powie Ci ksiądz? Nic z tych rzeczy Ci ksiądz nie powie. Zapytaj go, czy to możliwe, że Mateusz pomylił się w odczytaniu Starego Testamentu. Ciekawe, co powie.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like