Najprościej jak się da: Tak, w zakresie artykułu 53, punkt 7. Uczeń musi dokonać jawnego wyboru w zakresie swojego uczestnictwa w tym przedmiocie, musi więc ujawnić swój światopogląd.

 

Konstytucja RP w artykule 53, punkt 7 stwierdza: Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

A jednak uczeń zmuszony jest do wyboru: uczestniczyć, czy nie uczestniczyć w lekcjach religii, a w ten sposób jest bezpośrednio zmuszony przez organy władzy publicznej (w tym przypadku szkoły państwowej) do ujawnienia swojego światopoglądu w tym zakresie.

Być może nigdy nie pomyślałaś/ałeś o tym w ten sposób, ale Twoje prawo do tajemnicy wyznania łamane jest w szkole. Uczestnictwo w religii jest nie tylko wyborem aktywności intelektualnej – wiąże się z określeniem tożsamości. Jestem wierzący, lub: jestem niewierząca – to istotne wyznanie. Konstytucja gwarantuje Ci prawo do tajemnicy wyznania – nikt nie może Cię zmuszać do ujawnienia własnych przekonań w tym zakresie, ani tym bardziej uzależniać jakości świadczonych usług od tych przekonań. Każdy człowiek, także młody, ma prawo, by nikt nie wiedział, w co wierzy lub nie wierzy, a już z pewnością, by tego nie komentowano, nie oceniano, nie wykpiwano. Niestety wybór uczestnictwa w religii lub nie może skazywać na szykany i niedogodności.

Czego nie powie Ci ksiądz: nie powie Ci żadnej z powyższych rzeczy, nie powie też, że religia w szkołach jest jedną z głównych przyczyn postępującej laicyzacji młodzieży szkolnej. Idiotyzmy opowiadane na religii przez osoby duchowne, konieczność uczestnictwa w uroczystościach kościelnych w ramach zajęć szkolnych skutecznie odstraszają coraz więcej młodych ludzi od Kościoła.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like