Najprościej mówiąc: nie wiemy nic pewnego o życiu Jezusa, gdyż poza Ewangeliami, które są opowieściami alegorycznymi, nie mamy żadnych historycznych źródeł na ten temat. Trudno więc ustalić tę datę – można to zrobić tylko umownie w oparciu o Ewangelie i kalendarz żydowski.

Określenie daty śmierci Jezusa było tematem spornym dla pierwszych chrześcijan i ojców Kościoła. Szczególnym problemem było ustalenie dnia tygodnia, gdyż Ewangelia według św. Jana rozmija się tu z ewangeliami synoptycznymi.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like