Najprościej mówiąc: ateista to ktoś, kto uważa, że hipoteza Boga nie ma wystarczającego racjonalnego potwierdzenia.

Ważne, by to zrozumieć: ateista nie jest kimś, kto wierzy, że Bóg nie istnieje. Nie. To po prostu ktoś, kto nie wierzy, że Bóg istnieje, gdyż nie przedstawiono mu żadnych wystarczających argumentów (dowodów) na istnienie Boga. Inaczej mówiąc: hipoteza Boga się nie potwierdziła. Ateista uważa, za Christopherem Hitchensem  że “wielkie hipotezy wymagają poważnych dowodów”, a taką “wielką hipotezą” jest istnienie ingerującego w rzeczywistość bezcielesnego umysłu, który poddaje nas ciągłej inwigilacji i będzie nas karał za masturbację.

Ateiści nie tworzą “swojej własnej ateistycznej religii”. Niewiara w istnienie Boga nie jest religią, choć może być bardzo mocnym przekonaniem. Ateiści nie tworzą też żadnej sekty ani grupy społecznej, gdyż wątpliwości co do istnienia Boga może mieć każdy, a ludzie ci mogą mieć całkowicie odmienne poglądy co do innych kwestii światopoglądowych.

Nieprawdą jest także, że ateiści usiłują “udowodnić, że Bóg nie istnieje”. To znaczy, być może są tacy ateiści, ale nie stanowią oni o definicji tego pojęcia. Ateiści nie próbują udowodnić istnienia Boga, gdyż nie da się takiego dowodu racjonalnie przeprowadzić. Jest to więc strata czasu i energii. Ateiści uważają natomiast, że to osoby wierzące powinny przedstawić dowód na istnienie Boga, skoro twierdzą, że Bóg istnieje. Do udowodnienia istnienia Boga nie wystarczy stwierdzić to z własnego doświadczenia – “ja Go czuję, ja z Nim rozmawiam, ja Go widziałem”. Subiektywne odczucie nie jest dowodem, choćby było najbardziej nawet sugestywne.

Co powie ci ksiądz? Że ateiści tworzą własną pseudo-religię oraz usiłują udowodnić, że Bóg nie istnieje. Ateiści obrazili się na Boga i są jego wrogami. Trzeba się za nich modlić. Żadne z tych twierdzeń nie jest prawdziwe.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like