Najkrócej mówiąc: dekoracyjna choinka jest elementem dość współczesnej tradycji bożonarodzeniowej pochodzącej z Niemiec. Nie jest to zwyczaj wywodzący się z Biblii, nie ma uzasadnienia religijnego. Jest to po prostu świecka tradycja świąteczna, uprawiana w celu umilenia atmosfery.

Drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku. Być może zwyczaj bierze się ze wcześniejszych obrzędów na cześć Adama i Ewy, których składnikiem było drzewo wiedzy dobra i zła. Drzewo ma dość bogatą symbolikę religijną w wielu kulturach. W religii judeo-chrześcijańskiej drzewo poznania dobra i zła stanowi centralny element historii wygnania z Raju. Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego drzewa). Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter, twórca kościelnej reformy. Choinki więc szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech. Początkowo były wieszane pod sufitem, czubkiem do dołu.

Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy Północnej i Środkowej. W XIX wieku choinka spopularyzowana została w Anglii i Francji, a potem w krajach Europy Południowej. W Europie stała się najbardziej rozpoznawanym symbolem świąt Bożego Narodzenia.

Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i początkowo spotykana była jedynie w miastach. Stamtąd dopiero zwyczaj ten przeniósł się na wieś, w większości wypierając tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka czy jemioła oraz popularny od XIII w. żłóbek. Niestety choinka ma też swoje negatywne koszty – wyparła dużo starszy i rdzenny w Polsce, słowiański zwyczaj dekorowania snopu zboża, zwanego Diduchem. Zwyczaj ten znany był jeszcze z obchodów Święta Godowego.

Czego nie powie ci ksiądz: że Kościół katolicki długo opierał się zwyczajowi choinki, utożsamiając ją z protestantyzmem i Lutrem, który w oczach papieży był wcielonym diabłem. Pierwsza choinka stanęła w Watykanie dopiero… proszę strzelać! … w 1982 roku, gdy papieżem był Jan Paweł II, Polak, dla którego choinka była tradycyjnym elementem polskich świąt.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like