Najprościej mówiąc: tradycja chrześcijańska uznaje św. Pawła za Żyda, choć sami Żydzi mają już w tej sprawie wątpliwości. Wskazują przede wszystkim na jego nietypową dla Żyda słabą znajomość Starego Testamentu, niechęć do Tory i żydowskiego prawa, posługiwanie się greką.

Wszystko, co wiemy o św. Pawle pochodzi z jego własnych listów zawartych w Nowym Testamencie, z których tylko połowa uznawana jest za prawdziwe, oraz z Dziejów Apostolskich spisanych 40 lat po domniemanej działalności św. Pawła przez tego samego autora, który napisał Ewangelię wg św. Łukasza. Ten autor jest nam nieznany. Nie ma żadnych innych źródeł, z których moglibyśmy potwierdzić historię św. Pawła Apostoła. Dzieje Apostolskie opisują go jako Żyda, nawróconego na Jezusa na drodze do Damaszku. Jednak to są źródła chrześcijańskie. Nam się zdaje, że najlepiej poszukać odpowiedzi na główne pytanie u samych Żydów. Można je postawić tak: czy Żydzi rozpoznają w Pawle Żyda?

Według rabina Tovia Singera: nie.

Rabin Tovia Singer jest rabinem żydowskim, uznanym znawcą nie tylko Tory, Tanach i literatury talmudycznej, ale także Nowego Testamentu, historii początków Kościoła katolickiego i Koranu. Rabin Singer twierdzi, że nie rozpoznaje w Pawle Żyda, że znajduje u niego wiele błędów interpretacyjnych, fałszywych cytatów z pism żydowskich, zwyczajnej nieznajomości prawa żydowskiego, niechęci do żydowskiej tradycji i samych Żydów. Jak dodaje rabin Singer, podejrzane jest także to, że według chrześcijan Paweł pochodził z Tarsu, gdzie nie było żydowskiej diaspory oraz to, że pisał po grecku a nie hebrajsku czy aramejsku.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like