Najprościej mówiąc: Nie. Biblia została napisana w czasach, gdy ludzkość miała zerowe pojęcie o historii Ziemi.

Ziemia to obiekt astronomiczny, który ma swoją historię. Naukowcom udało się ją ustalić w procesie dziesiątków lat żmudnej pracy na wielu dyscyplinach naukowych. Dziś wiemy, że Ziemia jako planeta powstała 4,6 miliarda lat temu w procesie kumulacji materiału z wielkiej wirującej wokół słońca chmury gazu, pyłu i skał. Następnie podlegała długiemu procesowi przemian geologicznych, który doprowadził do jej uformowania w obecnym kształcie. Żadna z tych informacji nie była znana autorom księgi Rodzaju. Nie była im znana także metoda naukowa, która doprowadziła do poznania początków naszej planety. Dlatego proces tworzenia świata opisany w Księdze Rodzaju jest po prostu twórczością literacką, pisarską intuicją i religijną alegorią.

Na podstawie przekazów starotestamentowych próbowano wyliczać wiek Ziemi i ustalono go na około 4 tysięcy lat przed Chrystusem – wtedy to Bóg miał ją stworzyć w jej gotowej – obecnej – formie. Żyjący na początku siedemnastego wieku James Ussher, anglikański arcybiskup Armagh i prymas Kościoła Irlandii przeanalizował Stary Testament pod tym kątem. Z jego obliczeń wynikało, że Ziemia została stworzona wieczorem 22 października 4004 roku p.n.e. Uważał, że wygnanie Adama i Ewy z raju miało nastąpić już 10 listopada tego samego roku.

Warto jednak zapamiętać tę podstawową myśl: żadna informacja zawarta w Biblii nie ma waloru naukowego, nawet jeśli w jakiś sposób przypomina to, co ustaliła nauka, gdyż autorzy Biblii nie dysponowali metodą naukową, więc ich wnioski z samej definicji są pozanaukowe. Księga Rodzaju została napisana zapewne około 7 wieku przed naszą erą – choć tu zdania są różne.

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like