Najkrócej mówiąc: moralność jest cechą adaptacyjną zwierząt tworzących społeczności stadne. Wszystkie stworzenia żyjące w społecznościach mają kodeks postępowania regulujący zachowanie jednostek. Człowiek nie jest w tym sensie wyjątkowy, a moralność nie pochodzi od boga ale jest adaptacją ewolucyjną.

Zjawiskiem moralności zajmują się filozofia, etyka, psychologia i antropologia. Stworzono wiele teorii moralności, o których ciekawie się czyta, ale na tej stronie pragniemy upraszczać wątki i iść za wyjaśnieniami jak najbardziej zdroworozsądkowymi. Przedstawimy więc taki sposób argumentacji: zjawisko moralności występuje we wszystkich ludzkich społecznościach, można je więc uznać za cechę gatunkową – dlatego w naszym mniemaniu, najlepiej jest wyjaśnić moralność na polu biologii ewolucyjnej, tłumaczącej gatunkowe zdolności w kontekście adaptacji ewolucyjnych.

Biolodzy twierdzą, że wszystkie zwierzęta społeczne, od mrówek po słonie, zmodyfikowały swoje zachowania w taki sposób, by ograniczać indywidualny egoizm. To poprawia sprawność ewolucyjną całej grupy. Moralność jest więc zjawiskiem naturalnym, które wyewoluowało w celu ograniczenia nadmiernego indywidualizmu, zagrażającego spójności grupy. W ten sposób zwiększa się sukces poszczególnych jednostek. Kodeksy moralne pomagają w przetrwaniu i reprodukcji. Przykłady: więź matek jest preferowana ewolucyjnie, ponieważ poprawia szanse na przeżycie potomstwa; bliska znajomość we wczesnych latach życia zmniejsza wzajemny pociąg seksualny pomiędzy osobnikami, gdyż ogranicza szanse na współżycie kazirodcze – kazirodztwo zwiększa prawdopodobieństwo genetycznie niepożądanych zachowań, takich jak chów wsobny.

Krótko mówiąc, to ewolucja wytworzyła moralność w procesie doboru naturalnego. U ludzi pojawiły się emocje „prospołeczne”, takie jak poczucie empatii lub winy, w odpowiedzi na potrzeby przetrwania grupy. Moralność stymuluje te zachowania, które zachęcają ludzi do współpracy, a tłumi te, które burzą spójność grupy.

Ateiści, dokładnie tak jak i osoby wierzące, są członkami społeczności, a więc uznają za dobre te zachowania, które służą dobru całej społeczności. Badania pokazują, że społeczeństwa najlepiej ze sobą współpracujące, w których obywatele deklarują najwyższe zadowolenie z życia, to społeczeństwa najbardziej zlaicyzowane.

Co powie ci ksiądz? Że moralność została nam dana przez Boga i że bez Boga ludzie nie postępowaliby moralnie. Bez Boga każdy robiłby co chciał – w domyśle: gwałciłby i zbijał. W świetle odkryć naukowych oraz znajomości historii świata nie jest to prawda. Co więcej, można przedstawić dowody, że to osoby religijne dopuszczały się i dopuszczają najbardziej niemoralnych zachowań. Pedofilia w Kościele jest tylko jednym z takich przykładów.

 

 

0 Shares:
Spróbuj udzielić swojej racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.
Pamiętaj, że Twój komentarz może trafić do książki, więc przemyśl odpowiedź i podpisz się.
Dodaj komentarz
You May Also Like
czytaj więcej

Co to właściwie jest dziewictwo?

Najkrócej mówiąc: dziewictwo jest pewną kulturową koncepcją wytworzoną przez społeczeństwa patriarchalne, które próbowały kontrolować i sankcjonować kobiecą seksualność.…